Mobirise Web Site Generator

Hunting Ethics / Etiek

All members and new member please take note of Rand Hunters Association / Rand Jagtersvereniging Hunting Thics / Jag-Etiek and the Credo of the Assocciation / Vereniging and the Constitution.

Hunting Ethics
Ethical behaviour and the ethics of the Association, in general, is of the utmost importance as it promotes the hunting industry, members and a positive image. Rand Hunters Association members upon their joining of the association, underwrite the CREDO (See Members Credo below). All members are subjected to the credo which will be practiced and adhered to at all times. Members are expected to instil it in their “hunting family”, friends and juniors that they come in contact with, and to apply these values in the hunting field.
Each member is to ensure that he is in good standing and to uphold the associations’ name and values.
Etiek    
Randse Jagtersvereniging het ‘n jagterskode van etiek, wat saamgevat word in die Vereniging se CREDO (Sien Lede se Credo hieronder). Alle lede wat aansluit by “Randse Jagtersvereniging” sal onderworpe wees aan die Credo. Van die lede word verwag om ten alle tye die Credo te beoefen en by hul “jag familie”, vriende en juniors, waarmee hulle in kontak kom, tuis te bring.
Die etiek van die Vereniging en etiese gedrag van lede is van uiterste belang om die jagbedryf en die lede in 'n positiewe beeld te weerspieël.
Dit is elke lid se verantwoordelikheid om te verseker dat hy die waardes en reputasie van die vereniging nastreef.